Lägerfonden

Hjälmargårdens läger växer hela tiden. Det gläds vi verkligen åt. Många barn och ungdomar åker också på våra läger som har det svårt ekonomiskt. Många församlingar har därför gått in och subventionerat avgiften.
Utifrån detta har KSM Ung känt det viktigt att skapa en fond där församlingar kan söka pengar för att även fortsättningsvis kunna subventionera avgifterna åt dem som verkligen behöver få åka på läger men inte har ekonomiska resurser.

Julia-Wellstam

Alla som vill ska kunna åka på läger!

Det är vår vision, och lägerfonden möjliggör att många fler barn och ungdomar kan åka på våra läger. Tveka inte att skicka in en ansökan, genom formuläret du finner nedan, om behovet finns!

Julia Wellstam - Lägerpastor

Om lägerfonden:

KSM-ung (Kristen samverkan/Hjälmargården ung) bildades december 2007. Tanken med föreningen är att möjliggöra visionen om ännu bättre läger.

Alla som vill ska kunna åka på läger!

Det är vår vision. Därför har vi tagit fram någonting som vi kallar ”lägerfonden”. Via den kan församlingar söka stöd för dig som vill åka på läger. Vi på Hjälmargården och din församling hjälps då åt att subventionera din lägeravgift. Fråga din ledare eller läs mer här nedan!

Riktlinjer:

– Församlingar kan söka, inte privatpersoner.
– KSM Ung subventionerar inte allmänt utan endast till de personer som verkligen behöver. Subventionerna gäller endast de familjer som själva inte har möjlighet att betala lägeravgiften, t.ex. ensamstående föräldrar, arbetslösa, papperslösa eller socialbidragstagare.
– Sista ansökningsdag att ansöka är en vecka efter att sista anmälningsdagen.

Så här går det till:

Ingen garanteras subventioner bara för att en ansökan skickas in. KSM Ung kan avslå en ansökan om subventionen inte är berättigad eller då de fonderade medlen inte räcker till.

KSM Ung subventionerar med den summa som församlingen är villig att ge i subvention. Subventionerar t.ex. en församling med 200 kr kan KSM Ung subventionera med ytterligare 200 kr.
För den deltagande blir subventionen i så fall på 400kr.

Ansökan:

Ansökan sker skriftligen och ansökan skickas per e-post till: lagerfond@hjalmargarden.se

Ansökan måste ha skickats in skriftligen senast en vecka efter sista anmälningsdatum går ut för lägret i fråga för att KSM Ungs styrelse ska behandla en ansökan.

Ladda ner ansökan här
Flygfoto - Lägergård

I ansökan specificeras:

– Vilken församling som söker.
– Kontaktuppgifter på den som skickar in ansökan: namn, telefon & e-postadress.
– Vilket/vilka barn ansökan gäller med information om födelsedata (personnummer är inte nödvändigt).
– Hur mycket församlingen tänker subventionera per barn/ungdom.
Kort beskrivning av varför subventionering är nödvändig.

Vill ni veta mer eller har vi glömt någonting?

Oavsett får ni gärna höra av dig till oss, så berättar vi mer och hjälper er att genomföra era läger.