Allmänna villkor

De uppgifter jag uppgett får handhas och arkiveras av Kristen Samverkan Mellansveriges (KSM) styrelse, Kristen Samverkan Mellansveriges Ungdomsförenings (KSM UNG) styrelse och Studieförbundet Bilda i fem år.

Uppgifterna används i syfte att göra lägret säkert och tryggt för deltagaren. Lägerledare från den församling deltagaren åker med behöver ha en översikt över vilka deltagare som är med för att kunna göra namnupprop, veta vilka allergier som finns, kunna komma i kontakt med målsman om något skulle hända o.dyl.

Uppgifterna används för att meddela information om läger på Hjälmargården t.ex. datum och tider, packlista m.m.

Uppgifterna används för att ansöka om folkbildningsbidrag och landstingsbidrag från Uppsala läns landsting, Västmanland läns landsting samt Örebro läns landsting.

Våra webbansvariga jmgrapic (två anställda) har tillgång till uppgifterna för att kunna göra eventuella nödvändiga justeringar på hemsidan.

Uppgifterna arkiveras i fem år. Lägerledares tillgång till uppgifterna för de de deltagare som åker med deras specifika församling upphör efter lägrets gång.

Uppgifter som allergier, specialkost samt uppgifter som uppgets under "mer infromation" raderas ur registret efter lägret.