Anmälan till Vinter Smajl vecka 8 2020

Lägerstart: 2020-02-14
Slut: 2020-02-18

Årets tema är Mod och handlar om att vi vill berätta Bibelns små och stora berättelser. Vad är mod egentligen och hur kan vi bli modiga? Detta läger kommer vi låta barnen få lära känna några personer i Bibeln som varit extra modiga. Vi hoppas och tror att detta tema ska få genomsyra hela lägret och förhoppningsvis kan barnen få med sig lite extra mod när de kommer hem. På våra samlingar pratar vi om Jesus, vi får lära oss hur vi kan be, vi sjunger sånger om och till Gud.

Medlem i KSM UNG?

KSM-ung är en lokalavdelning inom EFK UNGs Bidragsspår. Medlemskapet behöver förnyas varje år.

KSM-ungs huvudsakliga uppgift är att i samarbete med Kristen samverkan Mellansverige (Hjälmargården) arrangera läger för barn och tonåringar samt stötta församlingars barn och ungdomsverksamhet. KSM-ung vill vara med och bygga Guds Rike och forma barn och unga till stolthet över sin tro, sitt arv och sin tradition. I allt vi gör vill vi ge impulser, verktyg och exempel till efterföljelse av Jesus Kristus! Genom bildandet av KSM-ung vill vi ge barn och tonåringar (lägerdeltagarna) ökad möjlighet att påverka verksamheten.

Vår förening är medlem i riksorganisationen Evangeliska Frikyrkans Ungdoms Bidragsspår (EFK UNG). Riksorganisationen EFK UNGs Bidragsspår behöver ta del av personuppgifterna för att kunna söka statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Dessa uppgifter hanteras enbart av ansvarig för Bidragsspåret inom EFK UNG samt en revisor. Uppgifterna lagras i tre år med anledning av myndigheters rätt att revidera uppgifterna. Till myndigheter lämnas bara avidentifierade uppgifter, aldrig personuppgifter.

Vill du veta med är du välkommen in på Hjälmargårdens hemsida.

Läs mer om KSM ung